Πολιτική χρήσης & Cookies

Tα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύονται στον υπολογιστή μας κατά την πλοήγησή μας στο διαδίκτυο. Συνήθως περιγράφουν στοιχεία όπως όνομα χρήστη (user name) και συνθηματικό πρόσβασης (password) με σκοπό κατά την επίσκεψή μας στον ίδιο ιστότοπο αργότερα, να μας αναγνωρίζει και να κάνει αυτόματα login. Σκοπός τους είναι να διευκολύνουν την περιήγηση των χρηστών στο διαδίκτυο. Τα Cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών αλλά και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς.

Η moderni.gr έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη διευκόλυνση και λειτουργία των υπηρεσιών της ιστοσελίδας του. Χρησιμοποιούμε τα cookies για να σας παρέχουμε πληροφορίες και να διεκπεραιώνονται οι παραγγελίες σας ενώ σε κάθε έξοδό σας από το site διαγράφονται αυτόματα. Πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι τα cookies είναι απόλυτα αναγκαία προκειμένου να λειτουργεί σωστά και απρόσκοπτα η ιστοσελίδα moderni.gr και προκειμένου να αποφεύγονται τεχνικές ανωμαλίες.

Όροι Χρήσης / Προστασία προσωπικών δεδομένων

Εφαρμογή όρων χρήσης: Η χρήση της Ιστοσελίδας moderni.gr υπόκειται έκαστη στους όρους και τις προϋποθέσεις που διατυπώνονται στη συνέχεια.

Απαγορεύεται, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδειά μας, η οποιαδήποτε χρήση, εκμετάλλευση, δημοσίευση, αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, αντιγραφή με μηχανικό ή άλλο τρόπο, με επεξεργασία ή χωρίς, του περιεχομένου του ιστοσελίδας moderni.gr και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτήν καθώς και η αναπαραγωγή οποιουδήποτε στοιχείου ακόμη και με τη μορφή συνδέσμων (links) ή άλλων τρόπων παραπομπής στην ιστοσελίδα.

Για τη χρήση της ιστοσελίδας moderni.gr ορίζεται ως κατώτατο όριο ηλικίας το 18ο.

Δεν επιτρέπεται η τεχνική συγκομιδής υλικού από τη Δικτυακή τοποθεσία (web harvesting) (και η εισβολή στη Δικτυακή τοποθεσία).

H εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να σας αποτρέψει από το να κάνετε χρήση της Δικτυακής τοποθεσίας και των υπηρεσιών (ή οποιοδήποτε μέρος αυτών).

Η χρήση της Ιστοσελίδας δεν περιλαμβάνει τη διάθεση ηλεκτρονικού υπολογιστή ή άλλου απαραίτητου εξοπλισμού για την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα. Για να χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα , θα πρέπει να έχετε σύνδεση στο Διαδίκτυο και τις κατάλληλες συνδέσεις τηλεπικοινωνιών. Η εταιρία δεν φέρει ευθύνη για τα όποια τηλεφωνικά έξοδα, έξοδα τηλεπικοινωνιών ή άλλα έξοδα που μπορεί να προκύψουν.

Η εταιρία δεσμεύεται ότι θα καταβάλλει εύλογες προσπάθειες διόρθωσης τυχόν σφαλμάτων ή παραλείψεων το συντομότερο δυνατό μετά τη σχετική ειδοποίηση. Ωστόσο, δεν μπορεί να αποκλεισθεί πλήρως η ύπαρξη λάθους ή παράλειψης στην ιστοσελίδα και δεν αποδέχεται την ευθύνη για τα όποια λάθη ή παραλείψεις. Σε περίπτωση λάθους ή σφάλματος, κάντε μια αναφορά στη διεύθυνση [email protected].

Η εταιρία δεν εγγυάται ότι η χρήση της Ιστοσελίδας από εσάς θα είναι αδιάλειπτη και ότι οποιεσδήποτε πληροφορίες (ή μηνύματα) που μεταδίδονται μέσω της υπηρεσίας ή της Ιστοσελίδας θα μεταδίδονται με ακρίβεια, αξιόπιστα και έγκαιρα ή καθόλου.

Δεν παρέχεται καμία εγγύηση ότι η Ιστοσελίδα δεν περιέχει ιούς ή οτιδήποτε άλλο που μπορεί να έχει επιβλαβείς συνέπειες σε οποιαδήποτε τεχνολογία.

Επίσης, μολονότι θα καταβάλλουμε εύλογες προσπάθειες να καταστήσουμε δυνατή την αδιάλειπτη πρόσβαση στην Ιστοσελίδα, η πρόσβασή σας μπορεί να ανακληθεί, να περιοριστεί ή να διακοπεί ανά πάσα στιγμή.

Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής, τροποποίησης, υποκατάστασης, αναστολής ή αφαίρεσης χωρίς προειδοποίηση οποιασδήποτε πληροφορίας που αναρτάται στην Ιστοσελίδα ή που αποτελεί περιστασιακά μέρος της υπηρεσίας. Η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα μπορεί, επίσης, να περιορίζεται περιστασιακά για να γίνουν εργασίες επισκευής, συντήρησης ή δημοσίευσης νέων παροχών ή υπηρεσιών.

Η εταιρία θα καταβάλλει προσπάθειες να αποκαταστήσει την πρόσβαση το συντομότερο δυνατό. Η εταιρία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για λειτουργίες που εξαρτώνται από το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε ή από λογισμικό τρίτου για να εκτελεστούν (περιλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των ροών δεδομένων RSS). Για την αποφυγή αμφιβολίας, η εταιρία μπορεί επίσης να αποσύρει οποιεσδήποτε πληροφορίες ή υπηρεσίες από την Ιστοσελίδα ανά πάσα στιγμή.

Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει την πρόσβαση και να επεξεργαστεί ή να αφαιρέσει οποιοδήποτε υλικό το οποίο, κατά την εύλογη κρίση της, μπορεί να οδηγήσει σε αθέτηση οποιουδήποτε όρου του παρόντος Συμφωνητικού.

Η moderni.gr, δεσμεύεται για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, των χρηστών της ιστοσελίδας και των πελατών της τηρώντας τον νόμο Ν.2742/97 σχετικά με την προστασία από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα προσωπικά σας στοιχεία ζητούνται, καταγράφονται και χρησιμοποιούνται μόνο για την εξυπηρέτησή σας από την ιστοσελίδα της εταιρείας. Τα προσωπικά σας στοιχεία δεν πρόκειται να δοθούν σε καμία περίπτωση σε άλλες εταιρείες ή φορείς χωρίς την άδεια σας, ενώ βάσει του νόμου προστασίας προσωπικών δεδομένων μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε αυτά όποτε το επιθυμείτε. Τέλος η moderni.gr παρέχει την δυνατότητα σε οποιονδήποτε χρήστη δεν επιθυμεί πλέον να χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα και τις υπηρεσίες που παρέχονται από αυτή, να υποβάλλει αίτημα διαγραφής από το αρχείο της. Σε αυτή την περίπτωση τα προσωπικά στοιχεία και δεδομένα του χρήστη διαγράφονται και παύουν να χρησιμοποιούνται.

Πως χρησιμοποιούμε δεδομένα για το Μαρκετινγκ

Είμαστε υποχρεωμένοι να σας ενημερώσουμε πως κατά την περήγησή σας και γενικότερα την πλοηγική συμπεριφορά στην ιστοσελίδα μας, καταγράφουμε δεδομένα που τα χρησιμοποιούμε για σκοπούς επαναληπτικού Μαρκετινγκ. Ο τρόπος αυτός βασίζετε σε στοιχεία που μας δίνει ο περιηγητής της κάθε συσκευής που εισέρχεστε στον ιστότοπο. Με παρόμοιο τρόπο τρίτοι προμηθευτές όπως η Google προβάλει σε εσάς διαφημίσεις από σχετιζόμενους ή άλλους κλάδους διαφημιζόμενων, όπως ενδεχομένως προβληθήκαμε και σε εσάς. Η συλλογή δεδομένων γίνετε αυτόματα σε κάθε περιήγηση μέσα στο διαδίκτυο και όχι απαραίτητα μόνο από τις διαφημίσεις, αλλά και μέσα από τις αναζητήσεις ή την πλοήγησή σας σε διαφορες σελίδες οποιουδήποτε ιστοτόπου. Τρίτοι προμηθευτές συμπεριλαμβανομένης της Google, χρησιμοποιούν cookie ή/και αναγνωριστικά συσκευής, για να προβάλλουν διαφημίσεις με βάση τις προηγούμενες επισκέψεις σας στον ιστότοπό μας ή την χρήση του. Για την εξαίρεση αυτής της διαδικασίας υπάρχουν οδηγίες στην αμέσως επόμενη ενότητα “Χρήστες”.

Χρήστες

Στην περίπτωση που διαφωνείτε έστω και εν μέρη με τις παραπάνω πολιτικές, τότε πρέπει να αποχωρήσετε άμεσα και με δική σας ευθύνη από τον ιστότοπο και εφόσον έχουν καταγραφεί Cookies από την επίσκεψή σας στην σελίδα μας, θα πρέπει να τα διαγράψετε μέσα από τις ρυθμίσεις που σας δίνει ως επιλογή ο εκάστοτε περιηγητής.

Αν επιθυμείτε να διατηρηθούν προσωρινά τα cookies και να συντομεύετε την διαδικασία διαγραφής τους μπορείτε να περιηγηθείτε μέσα από ανώνυμη περιήγηση με τους όρους που ισχύουν από τους παρόχους σύνδεσης στο διαδίκτυο και τις εταιρείες προγραμμάτων περιήγησης.

Αν δεν θέλετε γενικότερα να βλέπετε σχετικές διαφημίσεις και να εξαιρεθείτε της διαδκασίας από σχετικό περιεχόμενο ή επιθυμείτε να εξατομικεύσετε ποιες διαφημίσεις, με τι είδους περιεχόμενο και αν αποδέχεστε να σας προβάλονται, τότε ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο: adssettings.google.com